Pokyny pořadatele - Obchodní podmínky

 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s následujícími pravidly a zároveň se zavazuje, že se bude chovat dle návštěvního řádu festivalu: http://www.sedmihorskeleto.cz/navstevni-rad . V opačném případě při porušení některého z pravidel bude divák bez nároku na náhradu vyveden z areálu.

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity areálu.Před zahájením předprodeje mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace budou uvolněny do prodeje 15 min před zahájením programu příslušného dne.

Vstupenky lze získat následujícím způsobem.

2. Přístup na festival 

Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů. V prostorách, v nichž se festival koná, je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu. Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm. Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata. Návštěvník, který svým chováním narušuje program, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít v úvahu případnou nepřízeň počasí při volbě oblečení. ZAKÁZÁNY JSOU DEŠTNÍKY!

2. Všeobecná ustanovení 

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení. Pořadatel oslav si vyhrazuje právo změnit obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny. Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Pořadatel garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely. 

3. Změny festivalu

Pořadatel si vyhrazje právo změnit v případně nutnosti program, termín akcí a místo konání festivalu. Toto není důvod pro vrácení vstupenek.

 

4. ZAKÁZÁNO JE: FOTO/VIDEO, VNÁŠENÍ DEŠTNÍKŮ (POVOLENY JSOU POUZE PLÁŠTĚNKY), VNÁŠENÍ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ, ZÁPALNÝCH PŘEDMĚTŮ, HOŘLAVIN APOD.

5. V RÁMCI AKCÍ SEDMIHORSKÉHO LÉTA JSOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFICKÉ A VIDEO ZÁZNAMY PRO POTŘEBY DOKUMENTAČNÍ A PROPAGAČNÍ. ZÁKAZNÍK KOUPÍ VSTUPENKY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MŮŽE BÝT VYFOTOGRAFOVÁN A FOTOGRAFIE MOHOU BÝT POUŽITY A TO BEZ NÁROKU NA JAKOUKOLIV NÁHRADU.6. Akce se konají za každého počasí - upozorňujeme diváky, že tuto skutečnost berou na vědomí zakoupením vstupenky. Zároveň
je vhodné se vzhledem k počasí vybavit teplým oblečením, dekou, plášťěnkou dle vlastního uvážení. Hlediště je částečně zastřešeno. Většina akcí je na sezení, pokud jde o akci na stání, je to u ní výslovně napsáno.
 

 

 

7. Soutěže:
Výherci v soutěžích o volné vstupy: pravidla soutěže jsou dána pořadatelem soutěže, na jehož mediu je soutěž pořádána (tzn. časopis, noviny, webové portály atd..)
Pravidla Sedmihorského léta: vstupy jsou nepřenosné na jinou osobu a není možné vymáhat výhru jinak, nebo za ni žádat náhradu! V případě nevyužití výhry, výhra propadá a není možné ji nahradit jinou akcí. V případě zrušení akce, na kterou byly volné vstupy poskytnuty skrze výhry v soutěži, není možné představení/koncert nijak nahradit (ani finančně, ani náhradou za jinou akci).

 

 

AKCE V RECALL CENTRU - Sedmihorky u Turnova: (www.recallcentrum.cz)

• vstupenky: na akce se neposkytují žádné zvýhodněné vstupenky /dětské, ZTP, ZPT/P, senioři.../
• změna programu a místa konání vyhrazena
• zakoupené vstupenky se nevrací, ani není možné směnit za jinou akci apod.
• na akcích je zakázáno fotografovat a pořizovat audio či audiovizuální záznamy
• otevření Recall centra - vždy uvedeno u každé akce (zpravidla cca 30 min před začátkem akce, může se lišit od akce)
• vstupenky nejsou místenkami, rezervace konkrétního místa není možná


 

 

Sedmihorské hudební a divadelní léto | Copyright © Sedmihorské léto